Företagshistorik

Böcker om särskilda företag

På biblioteket finns böcker om särskilda företag samlade på hylla 338.76 

Näringslivshistoria

Centrum för näringslivshistoria har hand om ett stort antal företagsarkiv

Näringslivsarkivens förening är en ideell förening för Sveriges näringslivsarkiv

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap