Sökguide och exempel

Källor för företags- och branschinformation

Guide till företags- och branschinformation

Nyckeltal
Affärspress
Komersiella marknads- och företagsanalyser
Branschorganisationer
Sökexempel

Vid sökning hemifrån i nedanstående databaser krävs inloggning med Liu-identitet. Läs mer

Nyckeltal mm

SCB Branschnyckeltal är indelade efter SNI-klass (Svensk näringsgrensindelning) och storleksklass. Databasen består av Excel-filer med 40 nyckeltal för ca 800 branscher . 

Retriever Business Databas med data om samtliga svenska aktiebolag. Innehåller bland annat ekonomiska sammanställningar med nyckeltal samt årsredovisningar i fulltext från 2000. Data kan exporteras till Excel.(inom LiU)

Amadeus Databas med ekonomisk information om över 3 miljoner företag i Öst- och Västeuropa. Omfattar både börsnoterade och icke-börsnoterade företag. (inom LiU)

Affärspress

Mediearkivet (Retriever). Arkiv för cirka 300 svenska och norska tryckta tidningar, tidskrifter och fackpress. Totalt omfattar söktjänsten över 10 miljoner artiklar i fulltext eller PDF och som längst tillbaka till 1987. (inom LiU)

Business Source Premier 
Databas för internationell affärspress. Huvuddelen av artiklarna är tillgängliga i fulltext

Kommersiella marknads- och företagsanalyser


Passport 

Databas från Euromontor som tillhandahåller marknadsdata och analyser från ett stort antal branscher i över 200 länderr

Business Source Premier 

Förutom tidskriftsartiklar finns också i databasen särskilda rapporter med företags- och marknadsanlyser producerade av företaget Datamonitor:

- Industry Profiles: Kortfattade marknadsöversikter, till exempel Soft Drinks Sweden. Innehåller marknadsvolym, prognos, segment, aktörer med mera. Tips: Sök på land, världsdel eller ”Global” och välj sedan kategorin Industry Profiles (överst i träfflistan) för att få en lista på analyserade marknader/branscher för vald region.

- Company Profiles/SWOT Analysis: Sök på företagets namn och begränsa sedan till Company Profiles (överst i träfflistan). Endast de största svenska företagen finns analyserade. Tips: Analys av ett svenskt företags viktigaste internationella konkurrenter kan ge information om företagets internationella marknad.

Branschorganisationer

Branschorganisationer tillhandahåller ofta intressant branschinformation, till exempel branschstatistik. Exempel på branschorganisationer är Svensk bankförening, Jernkontoret och Läkemedelsindustriföreningen.

Exempel på sidor som förtecknar branschorganisationer

Tillväxtverkets lista

Eniros lista

Sökexempel

  • Ex.1 Du vill ta reda på vilka andra företag som finns i samma bransch (i Sverige) som ett visst företag och jämföra dessa

Kolla upp vilken SNI-kod företaget har (i Retriever Business). Sedan kan du söka på SNI-koden för att se vilka andra företag som finns i branschen. Ofta är det lämpligt att begränsa sökningen, till exempel till företag i viss region och/eller viss storlek.

  • Ex. 2 Du vill till exempel jämföra ditt företags avkastning med branschen totalt sett (i Sverige)

Kolla upp vilken SNI-kod företaget har (i till exempel Retriever Business). Du kan sedan gå till SCB:s Branschnyckeltal (se ovan) som innehåller nyckeltal för branscher enligt SNI.

  • Ex.3 Du vill se vilka som tillverkar till exempel navigationsutrustning för flygplan (i Sverige eller internationellt), det vill säga en finare nivå än vad som är möjligt med SNI.

Gå till Kompass och välj geografiskt område. Klicka dig fram via listan med branschkategorier på startsidan. I det här fallet via Tillverkning - Mätutrustning - Navigationsutrustning - Mät- och navigationsutrustning för flygplan. Sortera listan efter t ex antalet anställda.

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap