Sökguide och exempel

Sökexempel

  • Ex.1 Du vill ta reda på vilka andra företag som finns i samma bransch (i Sverige) som ett visst företag och jämföra dessa

Kolla upp vilken SNI-kod företaget har (i Retriever Business). Sedan kan du söka på SNI-koden för att se vilka andra företag som finns i branschen. Ofta är det lämpligt att begränsa sökningen, till exempel till företag i viss region och/eller viss storlek.

  • Ex. 2 Du vill till exempel jämföra ditt företags avkastning med branschen totalt sett (i Sverige)

Kolla upp vilken SNI-kod företaget har (i Retriever Business). Gå sedan till SCB:s Branschnyckeltal som innehåller nyckeltal för branscher enligt SNI.

  • Ex.3 Du vill se vilka som tillverkar till exempel navigationsutrustning för flygplan (i Sverige eller internationellt), det vill säga en finare nivå än vad som är möjligt med SNI.

Gå till Kompass och välj geografiskt område. Klicka dig fram via listan med branschkategorier på startsidan. I det här fallet via Tillverkning - Mätutrustning - Navigationsutrustning - Mät- och navigationsutrustning för flygplan. Sortera listan efter t ex antalet anställda.