Marknads- och företagsanalyser

Passport
Databas från Euromonitor tillhandahåller marknadsdata och analyser för ett stort antal branscher i över 200 länder.

Business Source Premier
Förutom tidskriftsartiklar finns i databasen särskilda rapporter med företags- och marknadsanalyser producerade av företaget Datamonitor:

- Industry Profiles: kortfattade marknadsöversikter, till exempel Soft Drinks Sweden. Innehåller marknadsvolym, prognos, segment, aktörer m.m. Tips! Sök på land, världsdel eller ”Global”, välj sedan kategorin Industry Profiles (överst i träfflistan) för att få en lista på analyserade marknader/branscher för vald region.

- Company Profiles/SWOT Analysis: sök på företagets namn, begränsa sedan till Company Profiles (överst i träfflistan).
OBS! Endast de största svenska företagen finns analyserade.
Tips! Analys av ett svenskt företags viktigaste internationella konkurrenter kan ge information om företagets internationella marknad.