Marknadsanalyser

Internationella marknadsanalyser

Passport är en databas från Euromonitor som tillhandahåller marknadsdata och analyser för ett stort antal brancher i över 200 länder

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap