Referens- och citeringsteknik

Referens- och citeringsteknik

En bra e-bok i ämnet är:
Neville, Colin. (2010). The Complete guide to referencing and avoiding plagiarism [Elektronisk resurs]. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press/McGraw Hill
som du hittar HÄR.

Allmänt

Chicago

Harvard

Oxford

Oxford referencing system från University of New South Wales.

Refrencing using the documentary-note (Oxford) system från Deakin University

Exempel på referenser

Det finns flera olika sätt att skriva bibliografiska referenser på med olika krav på vad som ska vara med. Generellt kan man säga att den bibliografiska referensen ska vara skriven på ett sådant sätt att läsaren enkelt kan hitta den källa du hänvisar till. Författare, titel, var och när det är publicerat är några uppgifter som alltid bör vara med. Tänk på att alltid vara tydlig och konsekvent.

Exemplen nedan följer riktlinjerna för det s.k. Harvardsystemet som är ett av de vanligaste inom Humaniora och Samhällsvetenskaperna.

Böcker

  • Gernet, Jacques (1996). A history of Chinese civilization. 2. uppl. Cambridge: Cambridge University Press.

E-böcker

  • Deng Yong & Wang Feiling (red.) (1999).  In the eyes of the dragon: China views the world. (Elektronisk) Lanham: Rowman & Littlefield. Tillgänglig: Netlibrary.    (2007-01-04)

Del i en bok

  • Wan Ming (1999). Human rights and democracy. I Deng Yong & Wang Feiling (red.). In the eyes of the dragon. Lanham: Rowman & Littlefield. S. 97-117.

Tidskriftsartiklar

  • Tong, James (2002). Anatomy of regime repression in China. Asian survey vol. 42: 6, ss. 795-820.

Tidningsartiklar

  • Leijonhufvud, Göran (2006). Kritiserad Maobomb. Dagens Nyheter, 29 januari.

Elektroniska tidskriftsartiklar

  • Dallmayr, Fred (2002). "Asian values" and global human rights. (Elektronisk) Philosophy east & west vol. 52: 2, ss. 173-189. Tillgänglig: Muse. (2007-01-04)

Elektroniska tidningsartiklar

  • Leijonhufvud, Göran (2006). Kritiserad Maobomb. (Elektronisk) Dagens Nyheter, 29 januari. Tillgänglig: Presstext (2007-01-04)

Källor på Internet

  • Leijonhufvud, Göran (2006). Kritiserad Maobomb. (Elektronisk) Dagens Nyheter, 29 januari. Tillgänglig: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=517069 (2010-02-04)
  • Malmqvist, Göran (2007). Kinesiska. (Elektronisk) I Nationalencyklopedin. 1 skärmsida. Tillgänglig: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=225067&i_word=kinesiska (2007-01-04)
  • Theobald, Ulrich (senast uppdaterad 2004). Chinese history - Tang dynasty literature, thought and philosophy. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.chinaknowledge.org/History/Tang/tang-literature.html (2007-01-04)