Tips för vidare läsning

Tips för vidare läsning

Tips för vidare läsning

Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund: Studentlitteratur

Merkel, Magnus et al (2011) Lathund för rapportskrivning. (Elektronisk) Linköping: Linköpings universitet. Tillgänglig: (2012-02-06)

Hansson,S H (2007) Konsten att vara vetenskaplig. (Elektronisk) Stockholm: KTH, filosofienheten. Tillgänglig: (2012-02-06) 

Avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs universitet har sammanställlt dessa sidor. Här finns rubriker som  forskningsmetodik och presentationsteknik

The Research Methods Knowledge Base is a comprehensive web-based textbook that addresses all of the topics in a typical introductory undergraduate or graduate course in social research methods.  Cornell University

Schött, Kristina (2007). Studentens skrivhandbok. 2., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Liber

Strömquist, Siv (2006). Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 4. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren

Vad är en vetenskaplig artikel? en webbaserad guide som innehåller ljud, bild och övningar.

Vad är en vetenskaplig artikel? textversionen. Framställda av Karolinska Institutets bibliotek.