Etik, upphovsrätt och plagiat

Etik, upphovsrätt och plagiat

På Linköpings universitetsbiblioteks sida om upphovsrätt och plagiering hittar du en mängd relevant information och länkar.

Etik

Codex regler och riktlinjer för forskning
Vetenskapsrådet etiksida

Upphovsrätt

Kungliga biblioteket har sammanställt en broschyr om upphovsrättslagen (gäller fr o m 1 juli 2005)

Upphovsrätt.  Kolla källans lista över upphovsrätts- och intresseorganisationer.  Skolverket

Plagiat

Linköpings universitetsbiblioteks självstudieguide NoPlagiat

Baruchson, A., , Yaari, E. (2004) Printed versus Internet Plagiarism: a study of students' perception. International Journal of  Information Ethics, vol 1, nr 6

Refero - Antiplagieringsguiden gjord av Akademi Sydost

Schätzlein, F., Plagiate an der Universität Literaturliste und Links. Tysk sida med många länkar

Stoerger, S. Plagiarism. Omfattande webbibliografi inom ämnesområdet

Teaching with writing - preventing plagiarism University of Minnesota.

Linköpings universitet är anslutet till Urkund.se

Urkunds plagiathandbok