Databaser

Databaser

Allmänt

Databaser är ett mycket effektivt hjälpmedel att söka fram artiklar från olika publikationer är referensdatabaser, som ibland också innehåller fulltexter av artiklarna. Biblioteket har licens på en mängd sådana databaser inom alla ämnesområden, men ingen som enbart innehåller referenser till japanska/kinesiska eller Japan/Kina. Material om språken eller förhållanden i dessa länder hittar du däremot i en mängd olika databaser beroende på vad du är ute efter. Språk och litteratur söks t ex framför allt i MLA, religion och filosofi i ATLA religion database respektive Philosopher's index och ekonomi i Business source premier. Två omfattande databaser inom humaniora respektive samhällsvetenskap generellt är Arts & huamnities citation index och Social science citation index, som båda ingår i Web of Science. Två  bra allmänna databaser med mycket relevant material för området är också Scopus och Academic Search Premier.

Är man specifikt ute efter svenskt material kan man prova att söka i Artikelsök, Presstext eller Retriever. Den första indexerar svenska dagstidningar och tidskrifter från 1979-, medan de två sistnämnda är koncentrerade på dagstidningar, men tar även med en del tidskrifter också.

Bibliotekets samtliga databaser och e-uppslagsverk

Refrenshanteringsprogram
Med ett referenshanteringsprogram kan du bl a importera referenser från de flesta allra tidskrifter och databaser.

Tillgänglighet

Tillgänglighet
Du har full tillgång till de flesta elektroniska resurser (databaser, elektroniska tidskrifter, e-böcker etc) från alla terminaler inom universitetets domän. Du har även tillgång till dessa från vilken annan terminal som helst om du är registrerad student eller anställd vid universitetet. 

Google Scholar

Google Scholar Search