Projektarbete

Informationssökningstillfällen

I anslutning till inlämningsuppgiften, och projektarbetet, kommer det att ges ett 2 timmar långt pass i informationssökning. Där kommer vi bl a att prata om  vetenskaplig publicerig, sökmetodik, olika sökverktyg.   

ASJ: 16/11 2016, kl 13-15 i HBUS1, Vallabiblioteket, plan 4
ASK: 18/11 2016, kl 10-12 i HBUS1, Vallabiblioteket, plan 4

Powerpoint från Informationssökningstillfället