Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

Med ett referenshanteringsprogram skapar du en egen sökbar databas med just de referenser som du använder i ditt arbete. Referenserna kan du sedan återanvända genom att automatiskt skapa hänvisningar i det dokument du arbetar med för tillfället, t.ex. en avhandling, artikel eller uppsats. Läs mer här.

Referenshanteringsprogram via LiUB

Biblioteket erbjuder anställda och studenter vid LiU viss guidning och hjälp till två webbaserade fria referenshanteringsprogram.

Mendeley

Mendeley finns installerat på universitetsbibliotekets datorer. Programmet ägs av förlaget Elsevier och finns både i en gratisversion (Basic Individual Free) och en kommersiell version (Mendeley Institutional Edition). Linköpings universitet har ingen campuslicens på den kommersiella versionen, men tillhandahåller viss support och undervisning på gratisverionen.

EndNote Web (inom LiU)

Tillgängligt via databasen ISI Web of Knowledge. Läs mer

RefWorks Campuslicens t o m 2016 (inom LiU)

Läs mer

 

Andra referenshanteringsprogram

EndNote

Programvara som köps och laddas ner till en enskild användares dator. Läs mer

Zotero

Kostnadsfri webbaserad programvara för Mozilla Firefox.
Zotero-manual på svenska från Uppsala UB och en guide från Göteborgs UB.