Källkritik

Källkritik

Allmänt

Berggren, Lars, Källkritik(2008) Lunds universitet

Hassmén, P. (1999) Att granska en vetenskaplig rapport Stockholms universitet: Psykologiska institutionen

Thurén, T. (2003)  Sant eller falskt? - metoder i källkritik (Pdf) Krisberedskapsmyndigheten,  KBMs utbildningsserie 2003:7

Thurén, T. (2006) Källkontroll (pdf) Krisberedskapsmyndigheten, Handbok nr 4

Vad är en vetenskaplig artikel? en webbaserad guide som innehåller ljud, bild och övningar.

Vad är en vetenskaplig artikel? textversionen. Framställda av Karolinska Institutets bibliotek.

 

Internet

Att värdera webbplatser själv, Umeå universitet

Leth, G., Thurén, T. (2000) Källkritik för internet (PDF)
Styrelsen för ekonomiskt försvar, Rapport 177

Sjöstedt, G., Stenström, P. (2002) Vilseledning på Internet (PDF)
Styrelsen för ekonomiskt försvar, Rapport 183