Historia och kultur

Historia och kultur

Armed Conflict China 1800-1999 - Väpnade konflikter där Kina varit inblandat, även inre konflikter och uppror

BBC News: 50 years of communism

British Museum: Ancient China - snyggt, elegant och informativt

British Museum: Compass - Här ges bilder och förklaringar till föremål i samlingarna, men också en del kortare tematiska artiklar.

China culture - officiell sida med mängder av information om historia, kultur, politik mm, samt även nyheter och aktuell bevakning inom kulturområdet.

China History (To Qing Dynasty) - En mycket bra och informativ site med en välstrukturerad länklista vidare - en bra startplats vid studiet av tidig (t o m 1644) kinesisk historia.

Chinaknowledge - a universal guide for China studies

Chinese Culture: Images - En mängd länkar till bilder av kartor, konst, historia, arkeologi mm från den utmärkta Chinese culture kursen av Paul Halsall från Brooklyn Collage.

Chinese, Japanese and Indian Emperors - En imponerande genomgång av historien med korsreferenser.

CNN: Visions of China - en genomgång i ljud, bild och text från 50 år av kommunism

Computersmith's History of Chinese Invention and Discovery - En bra tidsaxel med olika kinesiska uppfinningar och upptäckter. De flesta har en jämförelse med Väst och flera har länkar vidare till faktasidor.

Cultural China

East Asian History - flera fria fulltext kursböcker om Japans historia och kultur, men också lite om Kina

The golden elexir - Introducerar historia och utveckling för kinesisk alkemi, med länkar till en mängd texter både på kinesiska och engelska.

Maopost.com - propagandaaffischer från 50- till 90-talet med information

Nanking Atrocities - en "online documentary" från 2000 om massakern i Nanjing 1937-38 av Masato Kajimoto, full med skildringar, bilder, utdrag från dagböcker, brev och intervjuer från kineser, japaner och västerlänningar.

National Museum of China - Bilder ur museets samlingar med texter. Gå gärna till den kinesiska sidan som visar mer från utställningarna.

中国国家博物馆

Reference Archive: Mao Zedong - flera andra kinesiska ledare finns också sökbara här

Stefan Landsberger's Chinese Propagande Poster Pages - Intressanta sidor med en mängd propagandaaffischer från olika tidsepoker, även modernt, och med informativa texter till. Även korsreferenser och länkar vidare.

A visual sourcebook of Chinese civilization - Ett mycket användbart komplement till den "vanliga" historieboken om Kina. Framarbetad av Patricia Buckley Ebrey, University of Washington.