Basfakta

Basfakta

Chinagate - officiell site med många informationssidor, nyheter och länkar vidare (från China Internet Information Center)

Country Profiles: China
Landinformation från BBC News

Country Reports: China
Landinformation från Internetföretaget Emulate Me i USA. Kräver prenumeration för en hel del material. Riktar sig i första hand till skolor, men fungerar bra för andra också.

Economist Intelligence Unit: China 
Du behöver skapa ett fritt konto för att komma åt denna information. 

Economist: Country Briefings: China

Landguiden
Landinformation från Utrikespolitiska Institutet, med möjligheter att ta fram enklare statistik och göra jämförelser.

World Factbook: China
Kontinuerligt uppdaterad landinformation från CIA