Uppslagsverk och referensmaterial

Uppslagsverk och referensmaterial

Biblioteket har köpt in eller skaffat licens till en mängd uppslagsverk och lexikon i digital form. Dessa finns registrerade i bibliotekets katalog. Utskrift är möjlig. Här följer några exempel, som är av speciellt intresse.

Landguiden. Stockholm: Utrikespolitiska institutet.

Yang, Lihui : Handbook of Chinese mythology. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2005.

Oxford Reference Online
Detta är en samling uppslagsverk, lexikon och ordböcker från Oxford University Press som inte är registrerade i katalogen. Sökning kan göras i den totala samlingen, i varje underavdelningen och i varje enskilt verk för sig. Utskrift av 1 sida i taget är möjlig..