Övriga

Institutioner med mycket fritt material

Institute for Security and Development Policy: Publications - ett oberoende forskningsinstitut med säte i Stockholm som har en ganska stor del av verksamheten som på olika sätt berör Kina. De flesta av institutets publikationer är fritt tillgängliga i pdf-format. 

Övrigt material

Här presenteras exempel på andra intressanta titlar från spridda förlag och även fria resurser på internet.

Another China - av Asia Times medarbetare Fransesco Sisci som  här ger sin bild av det nutida Kina och dess reformperiod under ca 15 år. Utgiven som en A-times e-book 2001. (Ca 130 s i pdf-format)

Digital archive of Toyo Bunko rare books.

e-Asia Digital Library - en samling scannade böcker, kartor och andra dokument, samt även ljudfiler, från University of Oregon.

History & Development of Traditional Chinese Medicine. Ed. Wang Zhenguo et al. Amsterdam: IOS Press, 1999.

Looked doors: the human right of people living with HIV/AIDS in China. Huamn Rights Watch 15:7 C. New York: Human Rights Watch, 2003. (95 s i pdf-format)

Modern China Studies. En fri resurs av en samling digitaliserade böcker på kinesiska från tidigt 1900-tal t o m 1976 från the University of Pittsburgh.

The People's Liberation Army and China in transition. Ed. by Stephen J Fanegan and Michael E Marti. Washington DC: Natinal Defense University Press, 2003.

"Race to the bottom": corporate complicity in Chinese Internet censorship. Human Rights Watch 18:8 C. New York: Human Rights Watch, 2006.

Restrictions on AIDS activists in China. Human Rights Watch 17:5 C. New York: Human Rights Watch, 2005. (57 s i pdf-format)

Staunton, George : An authentic account of an embassy from the king of Great Britain to the emperor of China. Utgiven 1798. Fri tillgång från The University of Hong Kong Library.

Werner, ETC (1922). Myths and legends of China. Peking.