Cultural China Series

Cultural China Series

Ministry of Foreign Affairs har lagt ut denna serie om för närvarande nio titlar fritt tillgängliga i pdf-format. Följande titlar ingår:

Peking Opera

Chinese Calligraphy

Chinese Gardens

Shan Deqi (2004). Chinese Vernecular Dwelling. Beijing: China International Digital Publisher

China's Cultural Relics

Chinese Clothing

Chinese Foods

China's Museums

Chinese Folk Arts