Användning och tillgänglighet

Användning och tillgänglighet

Biblioteket har förvärvat en rad böcker och uppslagsverk i digital form. På dessa sidor presenteras de e-bokspaket med störst relevans för ämnet, samt ett urval ur några av dessa, för att exemplifiera vad som finns av intresse. Även en del fria resurser presenteras här.

Användning av e-böcker
Du kan läsa om vad som gäller för användningen av e-böcker i de olika avtalen från våra e-boksleverantörer på sidan Användning av e-böcker.

Tillgänglighet
Du har full tillgång till de flesta elektroniska resurser (databaser, elektroniska tidskrifter, e-böcker etc) från alla terminaler inom universitetets domän. Du har även tillgång till dessa från vilken annan terminal som helst om du är registrerad student eller anställd vid universitetet. 

Bibliotekets samlade lista över olika e-bokssamlingaar

Bibliotekets samlade lista över elektroniska uppslagsverk