Allmän information och dagstidningar

Dagstidningar

Asia Times
utgiven i Singapore med bra täckning av Nordostasien

Caijing
En veckotidskrift, utgiven i Kina, som täcker både ekonomiska och politiska nyheter

China Daily
den största engelskspråkiga dagstidningen

Finacial Times - China
sektion med samlad information om Kina och kontinuerlig länkning till artiklar som berör Kina. Kräver konto för att läsa artiklarna och prenumeration om man vill läsa mycket.

Global Times
Ny officiell dagstidning med engelsk utgåva sedan april 2009.

New York Times - China
sektion med samlad information om Kina och kontinuerlig länkning till artiklar som berör Kina. Kräver konto för att läsa artiklarna och prenumeration om man vill läsa mycket.

People's Daily
kommunistpartiets viktigaste språkrör

South China Morning Post
stor Hong Kong baserad dagstidning som kräver prenumeration, men en hel del fritt materialet finns också tillgängligt

The Standard: China's business newspaper
utgiven i Hongkong av Singtaokoncernen

Taipei Times
en engelskspråkig taiwanesisk dagstidning

Xinhua News Agency
Kinas statliga nyhetsbyrå

Tidskrifter och dagstidningar på kinesiska

China Open Resources - en tjänst för dokumentleverans, mot en kostnad, av artiklar från en stor mängd kinesiska tidskrifter inom alla ämnesområden.

人民日报 - Folkets dagblad

南方周末 - Southern Weekly, Kinas mest kontroversiella tidning som ofta passerar gränsen för det tillåtna i censurens Kina

 

Allmänt

Tidskriftslistan
Linköpings universitetsbibliotek har cirka 7000 tidskrifter tillgängliga i fulltext online. Du kan söka bland alla bibliotekets tidskrifter, både tryckta och elektroniska, eller göra en ämnessökning på historia, i bibliotekets tidskriftslista.

Tillgänglighet
Du har full tillgång till de flesta elektroniska resurser (databaser, elektroniska tidskrifter, e-böcker etc) från alla terminaler inom universitetets domän. Du har även tillgång till dessa från vilken annan terminal som helst om du är registrerad student eller anställd vid universitetet. 

Refrenshanteringsprogram
Med ett referenshanteringsprogram kan du bl a importera referenser från de flesta allra tidskrifter och databaser.