Tidskrifter: Asian och Östasien

Tidskrifter: Asien och Östasien

Asia Monitor: China and North East Asia Monitor
Finns tillgänglig i fulltext från 2002-

Asian Culture and History
Fri resurs från 1(2009)-

Asian Philosophy
Finns i fulltext från 1991- , men med 12 månaders embargo på de senaste häftena.
Artiklar om buddhistisk, japansk och kinesisk filosofi mm förekommer ofta i denna tidskrift.

Asian Survey
Finns i fulltext direkt från UCP från vol. 43(2003)-
Finns även i JSTOR, från 1961- , men med 4 års embargo, här

Comparative Connections: a Quarterly Electronic Journal on East Asian Bilateral Relations.
En fritt tillgänglig e-tidskrift som behandlar centrala bilaterala förhållanden ur ett amerikanskt perspektiv.

East Asia: an international quarterly
Finns i fulltext från 1997-
Finns även i fulltext från 16(1998)-28(2011):2 här.
Journal of Northeast Asian Studies
Föregångaren till ovanstående som finns i fulltext 9(1990)-15(1996)

East Asian Policy
Finns i fulltext från vol 4(2012)-

European Journal of East Asian Studies
Finns i fulltext från 1(2002)-
Finns även i fulltext med 12 månaders embargo här

Foreign Affairs
Finns i fulltext från 43(1964):1- . Här finns ofta relevant material för området.

Japanese Journal of Political Science
Finns tillgänglig i fulltext från 1(2000)-

Journal of East Asian Archaeology
Finns i fulltext från vol. 2(2000)-

Journal of East Asian Linguistics
Finns tillgänglig i fulltext från 6(1997)-

Journal of East Asian Studies
Finns tillgänglig i fulltext från 4(2004)- , men med 6 månaders embargo

Positions: east asia cultures critique
Finns i fulltext från vol. 5(1997)- , men med 12 månaders embargo.