Korta litteratur- och resursguider

Mo Yan

Nobelpriset i litteratur 2012 tilldelas Mo Yan (莫言)

"som med hallucinatorisk realism förenar saga, historia och samtid"

Han är född och verksam i Gaomi i Shandong 1955 och heter egentligen Guan Moye. På svenska finns Det röda fältet (i orginal 红高粱, 1987, på svenska 1997), Vitlöksballederna (天堂蒜薹之歌 1988, 2001) och Ximen Nao och hans sju liv (生死疲劳, 2006, 2012), alla eminent översatta av Anna Gustafsson Chen och utgivna på det lilla förlaget Tranan. Ytterligare några titlar finns översatta till främst franska och engelska, men huvuddelen av hans stora produktion har förblivit oöversatt. Hans böcker utspelar sig ofta i en lantlig miljö i Shandongprovinsen, där samtidsrealism i skitiga miljöer och med mustigt språk blandas med saga och fantasi, allt kryddat med en stor portion humor och satir. Det röda fältet, som har filmatiserats av Zhang Yimou, beskriver livet i Shandong före, under och efter den japanska ockupationen, medan Vitlöksballaderna tar upp vitlöksböndernas sisyfoskamp mot en stelbent och korrupt lokal byråkrati. Hans berättarstil hämtar tydlig inspiration från en traditionell kinesisk berättarkonst, där den muntligt framförda historien är full av talspråk, kommentarer och inlägg från den allseende berättaren. Hans litteratur är inte uttalat politiska, men för att vara en författare som verkar i Kina idag så har han lyckats väl med att manövrera i gränslandet, tänja gränser och vända på "sanningar" i dagens Kina, där både kommunistpartiet, lokala kadrer och "allmänna sanningar" då och då får mer eller mindre väl förtäckt kritik. Han har från dissidentrörelsen anklagats för att stå makthavarna för nära och vara alltför undfallande. Man kan bara hoppas att Mo Yans författarskap kommer att få stå i centrum framöver och inte överskuggas av ett politiserande åt någondera håll. Hans litteratur är väl värd att ta del av och vi kan bara hoppas att fler titlar blir översatta framöver.

Följ Nobelpriset och Mo Yan på Nobelstiftelsens officiella sida, med en presentation här.

Läs mer om Mo Yan i svensk dagspress på t ex SvD, DN, Aftonbladet eller Expressen.

Internationella pressröster kan man t ex läsa i Financial Times, New York Times eller Reuters hemsidor, som alla även i vanliga fall har bra Kinabevakning med kunniga reportrar. Financial Times har även fått ihop en bra sida med länkar till recensioner, artiklar, kortare texter och intervjuer här.

En intressant fråga är naturligtvis hur Nobelpriset kommenteras på hemmaplan i Kina. Till skillnad mot när Gao Xingjian fick priset år 2000 så är media nu snabba med att offentligöra nyheten. Bl a Xinhua, People's Daily, China Daily (även med en specialsida)och den statliga televisionen CCTV har artiklar och inslag om författaren och priset.

Du kan köpa hans böcker bl a på Adlibris.

Några intressanta tidigare artiklar på svenska kan bl a läsas i Karavan, nr 1 2001 och Artes, nr 3 2005.

Ta gärna en titt på bloggen Bokberget där översättaren och bibliotekarien Anna Gustafsson Chen skriver recensioner och inlägg om litteratur och översättningar, där litteratur från Kina och kinesisktalande områden står i centrum. Här finns flera inlägg om Mo Yan och hans böcker och det lär väl inte dröja innan det kommer ett inlägg om Nobelpriset också. 

Du kan också söka fram fler internationella artiklar om Mo Yan i Literature Resource Center eller Academic Search Premier!

För alla som förstår kinesiska kan detta ca 50 minuter långa föredrag av Mo Yan vara av intresse. Här berättar han under ett föredrag i Hongkong 2005 om hur han blev författare och hur han ser på sitt författarskap. Föredraget ligger ute på Youtube, där det finns en hel del andra inslag, främst nyhetsinslag, som lagts ut efter att priset offentliggjorts.

Kinesiska kommunistpartiets 18:e partikogress

Under ett par veckors tid har säkerhetspådraget i Kina, särskilt i Beijing, successivt ökat. Detta har även satt sina spår på media och internet, som fått snävare ramar att verka inom. Anledningen är naturligtvis det Kinesiska kommunistpartiets 18:e partikongress som tar sin början torsdagen den 8 november och håller på under en veckas tid. Ledarskapet i Beijing har minutiöst planlagt och koreograferat denna kongress, som bara hålls en gång vart femte år, och väldigt lite har avslöjats i förväg. Det är bara någon månad sedan man t ex avslöjade att den skulle äga rum bara några dagar efter presidentvalet i USA. Årets kongress är extra intressant då ett generationsskifte är i antågande och en stor del av ledargarnityret i Centralkommittén, Politbyrån och Politbyråns ständiga utskott kommer att bytas ut och bli tongivande de kommande tio åren. I dagens globaliserade värld är det naturligtvis inte oväsentligt för oss vad som händer i Kina.

Nedan följer tips på grundläggande litteratur för den som vill skaffa sig kunskap om det politiska livet i Kina. Vidare följer länkar till nyhetsbevakning, ledande tidskrifter, mm för den som vill följa det komplexa spelet bland politikens elit i Mittens rike.

Som en bra start för att förstå Kina, och framför allt politikens inverkan på allt som händer och sker, fungerar Joseph, William A. (red.) (2010). Politics in China: an introduction. Oxford: Oxford University Press och Saich, Tony (2011). Governance and politics of China. 3. ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan mycket bra, särskilt tillsammans. På svenska finns ett kapitel i Lindahl, Rutger (red.) (2009). Utländska politiska system. 13., [uppdaterade] uppl. Stockholm: SNS förlag som kort behandlar det politiska systemet i Kina.

UR Play och URAccess har en stor mängd program, både TV och radio, som ger information om olika aspekter av Kina, bl a den just nu pågående TV-serien Kina om Kina.

Vill man följa den dagliga rapporteringen så är Financial Times (en specialsida här), New York Times eller Reuters bra startplatser, som alla även till vardags har bra Kinabevakning med kunniga reportrar.

Den inhemska rapporteringen kommer knappast att bjuda på några kontroversiella nyheter, men kan inte desto mindre vara intressant att följa, främst i forma av den statliga nyhetsbyrån  Xinhua, kommunistpartiets viktigaste dagstidning People's Daily, den engelskspråkiga China Daily och den statliga televisionen CCTV.

Söker ni artiklar i databaser, t ex Scopus, Academic Search Premier eller International Political Science Abtracts så finns de mängder av artiklar som behandlar Kina och det kinesiska politiska systemet ur olika aspekter. Ledande vetenskapliga tidskrifter inom området, som biblioteket prenumererar på, är China Quarterly och Journal of Contemporary China. Asian Survey publicerar i sitt första nummer varje år en analyserande artikel per land av året som gått och som också indikerar vad som står för dörren. Social Sciences in China publicerar översatta vetenskapliga artiklar skrivna av kinesiska forskare verksamma i Kina, en hel del av dessa behandlar politiska och ideologiska ämnen. China Leadership Monitor, som ges ut av Hoover Institute på Stanford University, ger i välskrivna vetenskapliga artiklar analyser av det politiska livet och dess personnage i Kina, extra intressant att läsa i dessa dagar.