Nordostasienkunskap

Allmänt

Under denna flik presenteras material relaterat till realiakurserna för Asienåret. Specifik landinformation för Japan och Kina hittar ni under respektive språk. Här presenteras endast obligatoriskt material och material relaterat till Syd- och Nordkorea.

NOA 1

NOA 2

Projektarbete