Söka artiklar

Hjälp då du letar sökord för att söka artiklar i bibliotekets databaser

1. Klicka på LiU-fulltext knappen i databasen för att se om vi har artikeln i fulltext

2. Sök efter tidskrifter i Unisearch - tryckta och elektroniska tidskrifter

3. Beställ kopia från annat bibliotek kostnadsfritt.

Loading ...

Genvägar

Systematisk litteratursökning inom hälsa och medicin

En beskrivning av hur du kan kombinera sokord med hjälp av boolesk logik.

Sökmetoder