Databaser

Nedan finns länkar till några databaser inom medicin och arbetsterapi men även ett urval ämnesöverskridande databaser. Samtliga databaser som tillhandahålls via LiUB är sökbara här.

Medicinska och arbetsterapeutiska databaser

Ämnesöverskridande databaser