Myndigheter, organisationer & forskning

Myndigheter, organisationer & forskning

Vetenskapsrådet - regler och riktlinjer, forskningsfinansiering, tryckt och publicerat
CODEX - webbplats för forskningsetik, humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
OECD - Employment

SKL - på Sveriges kommuner och landstings informationssidor finns statistik och annan information.
Arbetsmiljöupplysningen
- resurssidor med korta texter och länkar vidare
Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
FALF - Forum för arbetslivsforskning

Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) /UK
Center for Evidence-Based Management

SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework, vilken många europeiska länder är anslutna till.

Sök publikationer

Arbline - tvärvetenskaplig databas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad
FOG-rapporter - från Forum för organisations- och gruppforskning vid LiU
Forskning.se - aktuell forskning på de svenska universiteten
SKL
 - publikationer från Sveriges kommuner och landsting
Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (tidigare FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) publicerar mycket i fulltext.
SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

Arbetsmarknad & arbetsliv
Refereegranskad tidskrift, ges ut vid Karlstads universitet