Tidskrifter och artiklar

Bibliotekets tidskrifter

Biblioteket prenumererar på över 16 000 tidskrifter.
Du kan söka bland alla bibliotekets tidskrifter (tryckta och elektroniska) i bibliotekets tidskriftslista: Tidskrifter, LiUB

Sök artiklar

UniSearch - sök i flera databaser samtidigt

Academic Search Premier - fulltextsamling där de flesta av HRM-tidskrifter finns tillgängliga
Artikelsök
Business Source Premier
Cambridge Journals Online
CEBMa Database of Evidence Summaries
Emerald - många tidskrifter inom PA-området från MCB University Press
ERIC - referensdatabas i pedagogik
JSTOR
Oxford bibliographies: Education
 PsycINFO - psykologidatabas med referenser till artiklar, böcker m.m.
Sage Journals Online
ScienceDirect
Scopus
   Web of  Science inkluderar Social Sciences Citation Index - citeringsdatabas
Wiley InterScience

Arbetsmarknad & arbetsliv - Refereegranskad tidskrift, ges ut vid Karlstads universitet

Fria tidskrifter

DOAJ och PLoS är tjänster för vetenskapligt och granskat publicerat material fritt tillgängligt.

Internet

Google Scholar Search