Böcker

E-böcker

Fulltextsamlingar med böcker i flera ämnen:
books24x7
Ebook Central - blandade ämnen, ca 140 000 e-böcker
eBook Collection (=Netlibrary) - blandade ämnen, övervägande inom management och organisation, ca 400 e-böcker
Emerald - handböcker inom ekonomi och samhällsvetenskap
OECD - Employment
SpringerLink - samling för bl a samhällsvetenskap, humaniora och beteendevetenskap

Fler e-boksamlingar finns  HÄR