Söka, skriva och publicera

Etik och plagiering

NoPlagiat självstudieguide
Refero - antiplagieringsguide
Urkund med bl.a. plagiathandboken
Codex - om regler och riktlinjer från Vetenskapsrådet och Uppsala universitet

Referera och publicera

Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek)
APA Citation Style - en Libguide från Mount Saint Vincent University
Citeringsteknik och citeringsstilar en sammanställning från LiUB
Referenshanteringsprogram tillgängliga via LiU Mendeley och EndNote

Linköping University Electronic Press (E-press) - om publicering via E-press

Informationssökning

Att söka information - en film från KIB

Akademiskt skrivande