Söka, skriva och publicera

Etik och plagiering

NoPlagiat självstudieguide
Refero antiplagieringsguide
Urkund
Codex om regler och riktlinjer från Vetenskapsrådet och Uppsala universitet

Referera och publicera

Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek)
APA Citation Style - en Libguide från Mount Saint Vincent University
Citeringsteknik och citeringsstilar en sammanställning från LiUB
Referenshanteringsprogram tillgängliga via LiU Mendeley och EndNote

Linköping University Electronic Press (E-press) - om publicering via E-press

Informationssökning

Att söka information - en film från KIB

Akademiskt skrivande