Reklam- och mediestatistik

SCB

SCB Statistikdatabasen
Här finns bl a demokrafisk statistik 

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap