Söka marknads- och branschinformation

Källor för företags- och branschinformation

Källor för företags- och branschinformation

Nyckeltal

SCB Branschnyckeltal är indelade efter SNI-klass (Svensk näringsgrensindelning) och storleksklass. För att se vad en kod i den äldre indelningen SNI2002 motsvarar i nuvarande SNI 2007, se omvandlingstabell SNI2002-2007 

Retriever Business innehåller bokslutssiffror, inklusive tio års historik, för svenska företag och koncerner. Data kan exporteras till Excel. (inom LiU)

Amadeus Databas med ekonomisk information om över 3 miljoner företag i Öst- och Västeuropa. Omfattar både börsnoterade och icke-börsnoterade företag. (inom LiU)

Affärspress

Mediearkivet (Retriever). Arkiv för cirka 300 svenska och norska tryckta tidningar, tidskrifter och fackpress. Totalt omfattar söktjänsten över 10 miljoner artiklar i fulltext eller PDF och som längst tillbaka till 1987. (inom LiU)

Business Source Premier
Databas för internationell affärspress. Huvuddelen av artiklarna är tillgängliga i fulltext. (inom LiU)

Kommersiella marknads- och företagsanalyser

Business Source Premier (inom LiU)
Förutom tidskriftsartiklar finns också i databasen särskilda rapporter med företags- och marknadsanlyser producerade av företaget Datamonitor:

- Industry Profiles: Kortfattade marknadsöversikter, t ex Soft Drinks Sweden. Innehåller marknadsvolym, prognos, segment, aktörer mm. Tips: Sök på land, världsdel eller ”Global” och välj sedan kategorin Industry Profiles (överst i träfflistan) för att få en lista på analyserade marknader/branscher för vald region.

- Company Profiles/SWOT Analysis: Sök på företagets namn och begränsa sedan till Company Profiles (överst i träfflistan). Endast de största svenska företagen finns analyserade. Tips: Analys av ett svenskt företags viktigaste internationella konkurrenter kan ge information om företagets internationella marknad.

Passport är en databas från Euromonitor som innehåller marknadsdata och analyser förett stort antal branscher i över 200 läner
 

Branschorganisationer

Branschorganisationer tillhandahåller ofta intressant branschinformation, t ex branschstatistik. Exempel på branschorganisationer är Svensk bankförening, Jernkontoret och Läkemedelsindustriföreningen.

Exempel på sidor som förtecknar branschorganisationer

Wikipedia - Branschorganisationer  

Svenskt Näringsliv – anslutna föreningar och förbund

Sökexempel

  • Ex.1 Du vill ta reda på vilka andra företag som finns i samma bransch (i Sverige) som ett visst företag och jämföra dessa

Kolla upp vilken SNI-kod företaget har (i Affärsdata eller Market Manager). Sedan kan du söka på SNI-koden ( I Affärsdata motsvaras detta av fältet Verksamhet) för att se vilka andra företag som finns i branschen. Ofta är det lämpligt att begränsa sökningen, t ex till företag i viss region och/eller viss storlek.

  • Ex. 2 Du vill t ex jämföra ditt företags avkastning med branschen totalt sett (i Sverige)

Kolla upp vilken SNI-kod företaget har (i Affärsdata eller Market Manager). Du kan sedan gå till SCB:s Branschnyckeltal (se ovan) som innehåller nyckeltal för branscher enligt SNI.

 

Kontaktbibliotekarie

Magdalena Öström's picture
Magdalena Öström
Kontakt:
Vallabiblioteket Linköping
Hemsida