Organisationer

Organisationer

Sveriges Marknadsförbund

Sveriges kommunikationsbyråer (fd Sveriges Reklamförbund)

AMA - American Marketing Association

ESOMAR
The World Association of Opinion and Marketing Professionals

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap