Redovisning: Start

Databaser

FAR Online
Innehåller FARs hela utgivning inkl tidskriften Balans

Business Source Premier
Innehåller förutom internationella tidskriftsartiklar inom t ex redovisning även t ex företags- och branschöversikter, sk Industry Profiles

Scopus
Internationell och multidisciplinär artikeldatabas som även innehåller citeringsinformation

Bibliotekskatalog

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap

Redovisning vid LIU