Referenshantering och uppsatsskrivande

Mendeley

Mendeley är ett referenshanteringsprogram med vilket du enkelt kan spara och hantera dina referenser och sedan infoga dem i dokumenten du skriver i ditt ordbehandlingsprogram.

Mendeley finns installerat på universitetsbibliotekets datorer. Programmet ägs av förlaget Elsevier och finns både i en gratisversion (Basic Individual Free) och en kommersiell version (Mendeley Institutional Edition). Linköpings universitet har ingen campuslicens på den kommersiella versionen.

Med Mendeley kan du:

  • Arbeta i operativsystemen Windows, Mac OS och Linux.
  • Arbeta från olika datorer eftersom du kan synkronisera dina referenser mellan programmet på en dator och ditt användarkonto på nätet.
  • Importera referenser direkt från olika sökverktyg via webbläsarna Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari.
  • Infoga referenser i ett ordbehandlingsprogram (MS Word, LibreOffice).
  • Skapa en referenslista till din uppsats.
  • Infoga PDF-filer i programmet och utifrån dessa skapa referenser (2 GB gratis lagringsminne).

 

Att använda Mendeley

Skapa användarkonto och ladda ned programmet via Mendeley.com. Börja använda programmet, se vår snabbguide till Mendeley.

Viss support ges via Mendeleys webbsida även för gratisversionen. Webbplatsen innehåller också omfattande information, inklusive instruktionsfilmer, felsökningstips och en lista över kända problem.

Biblioteket erbjuder introduktioner i Mendeley samt support för LiU-studenter och anställda. Boka en introduktion eller kontakta oss via referenshantering@bibl.liu.se.

Guider och manualer till Mendeley

METRO LibGuides: Mendeley (på engelska, Metropolitan New York library council)
PC -Guide till Mendeley (PDF-fil)
Mac - Guide till Mendeley (PDF-fil)
Import från databaser till Mendeley (PDF-fil)
KIBs Mendeley guide (På engelska)