Böcker

Lokal bokkatalog

Nationell bokkatalog

Libris

Omfattar alla svenska universitetsbibliotek

Google Books

Google Book Search

E-böcker

Ebrary 

Databas med 75000 böcker i fulltext, varav många inom ekonomi

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap