Svensk transportstatistik

Trafikanalys
Ansvarig myndighet för transportstatistik

SCB Statistikdatabas

Internationell transportstatistik

Kontaktbibliotekarie

Profile Photo
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden: Ekonomi, Samhällsvetenskap