Transportstatistik

Svensk transportstatistik

Trafikanalys
Ansvarig myndighet för transportstatistik

SCB Statistikdatabas

Internationell transportstatistik

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap