Lokalhistoria

Lokalhistoria

 

Platser att besöka för att hitta lokalhistorisk information från Östergötland

Sidan har skapats som guide för dig som ska göra en lokalhistorisk och didaktisk uppgift på lärarprogrammet. Sökverktygens användningsområden diskuteras på de lektioner som är kopplade till uppgiften. Självklart hoppas jag att sidan kan vara till hjälp även för andra som ska jobba med lokalhistoria i Östergötland.

Start och överblick

Kulturarv Östergötland (nya sidan)
Kulturarv Östergötland
En samlingsplats för digitalt material från olika delar av länet.

Google, NE (LiU) och Wikipedia

Böcker och artiklar

Unisearch och lokala katalogen
Sökning bland LiUB:s material.

Libris
Sveriges nationella bibliotekskatalog där bl a alla universitets- och högskolebibliotek lägger in i princip allt de har i sina samlingar.

Götabiblioteken
En samkatalog över Östergötlands folkbiblioteks bibliotekskataloger.

Artikelsök (LiU)
Artiklar från svenska tidskrifter och dagstidningar från 1979 och framåt. Endast ett fåtal artiklar i fulltext.

DIVA och SwePub
Uppsatser, rapporter artiklar mm från svenska universitet och högskolor, en del länkar till fulltexter.

Svensk historisk bibliografi
Indexerar material inom historieämnet från 1771-2010.

Uppsatsdatabasen
Alla uppsatser skrivna inom Historia och Turism på Linköping universitet finns inlagda här.

Arkiv och bibliotek

Nationell Arkivdatabas - NAD
Här kan du söka upp arkiv, vad som finns tillgänglig, var de förvaras osv.

ÖLFA Östergötlands Arkivförbund
ÖLFA har det centrala registeransvaret och har via sina databaser översikt över alla förvarade enskilda arkiv i Östergötland. I databasen över Enskilda arkiv på hemsidan finns över 7000 föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och personarkiv registrerade.

Visual Arkiv
Sökmotor där du kan söka i arkivförteckningar från en mängd arkiv, t ex många mindre från Östergötland. Antalet arkiv växer kontinuerligt.

Landsarkivet i Vadstena

Linköpings stadsbibliotek - Stiftsbiblioteket

Linköpings stadsarkiv

Linköpings Föreningsarkiv

Norrköpings stadsbibliotek - Norrköpingsrummeet

Arbetets museum

Östergotlands museum

Digitalt tillgängliga lexikon

Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland af Anton Ridderstad, Norrköping 1875-77. Digitaliserat och tillgängliggjort av Projekt Runeberg med en utmärkt uppslagsfunktion.

Svenskt Biografiskt Lexikon
Fritt via Riksarkivet. Finns även i referenssamlingen på de flesta bibliotek.

Rosenbergs geografiska lexikon (LiU, stadsbiblioteken eller egen prenumeration hos SVAR)
Klassiskt geografiskt lexikon från 1882-83 där du hittar upplysningar om ca 66000 geografiska platser i 1870-talets Sverige.

Digitalt tillgängliga databaser

Databaser från LiU e-Press
LiU e-Press står som värd för ett flertal databaser med stort lokalhistoriskt intresse. Dessa är för närvarande:
Bergsprotokoll för Åtvidaberg, Böteslängd för Linköping och Norrköping, Centrala soldatregistret, Fångrullar för Linköpings kronohäkte, Kyrjböcker från Östergötland 1629-1896, Norrköpings fångvårdsanstalt och Norrköpings spinnhus, Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas, Kyrkohistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004-2007, Medicinhistoriska databasen, Norrköpings poliskammare, Östergötlands länslasaretts sjukhusrullor, samt ett sökgränssnitt till Statens offentliga utredningar, SOU, 1922-1999.

SVAR (LiU, stadsbiblioteken eller egen prenumeration hos SVAR)
Digitala forskarsalen hos SVAR (Svensk arkivinformation), under Riksarkivet, erbjuder en stor mängd digitalt inskannat arkivmaterial, Mycket av det är användbart för den lokalhistoriske forskaren. Här finns förutom Kyrkoboksmaterialet, där man ibland också kan hitta sockenstämmoprotokoll, även register över bouppteckningar, Folkräkningar 1860-1910, Jordeböcker, Mantalslängder, Generalmönsterrullor mm.
För att kunna läsa det digitala materialet krävs en prenumeration. På LiUB finns det en dator på HumSam-biblioteket som har den rättigheten - fråga i lånedisken!

ArkivDigital (Stadsbiblioteken eller egen prenumeration)
Kyrkoboksmaterialet är huvudattraktionen hos ArkivDigital. Till skillnad från SVAR så har man själva skannat in allt material med modern utrustning, vilket gör att bildkvaliteten är bättre. Förutom kyrkoboksmaterialet finns även Militära rullor, Bouppteckningar, Domböcker från en del Häradsrätter, Rådhusrätter och Göta hovrätts arkiv, Mantalslängder och material från Göta Kanalbolags arkiv inskannade.
Även här behövs en prenumeration för att komma åt materialet. LiUB saknar en sådan, men både Linköpings och Norrköpings stadsbibliotek har licenser.

Lantmäteriet - Historiska kartor
Över 1 miljon digitaliserade kartor från 1628 fram till 1927. Det är gratis att söka och titta, men vill du ha en karta måste du beställa mot en avgift.

Demografiska databasen
Häri ingår bl a Kyrkoboksdatabasen, Tabellverket och Folkmängd 1810-1990 - som alla fritt kan sökas.

Historisk statistik
Här hittar du äldre statistik och längre tidsserier som Statistiska centralbyrån digitaliserat. All viktigare officiell statistik från 1800-talet är nu digitaliserad och digitaliseringen av 1900-talets officiella statistik pågår. Vad som är digitaliserat - se här!

Historia.se
"- portalen för historisk statistik - historia i siffror". Alla former av historisk statistik, inklusive priser, konjunkturer och annan näringslivsstatistik på lokal, regional och nationell nivå. Här hittar ni äveen omräkningstabeller och en diger länksamling.

Svensk lokalhistorisk databas
Det här är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen samt göra dessa fritt tillgängliga via Internet. Bra informationssidor under "Värt att veta", med bl a en genomgång av gamla vikt-, mått- och myntenheter. Inläggningar pågår kontinuerligt, men är fortfarande i ett begynnelseskede.

Kungliga bibliotekets digitala samlingar
Här hittar man bl a kartor och digitaliserad äldre dagspress.

Övrigt

Fornsök
I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort – från äldsta stenålder till 1900-tal.

Kulturmiljöbild
bilddatabasen Kulturmiljöbild som innehåller cirka 200 000 publika fotografier. Där finns allt från svartvita bilder tagna vid 1800-talets slut till nutida digitalt fotograferade färgbilder, ofta tagna i samband med olika projekt inom Riksantikvarieämbetets verksamhetsområden.

Kringla
Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från flera svenska museer, arkiv och register, t ex Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. Det rör sig om allt från föremål i ett museums samlingar till information om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar.

Platsr
Platsr är Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen om olika platser. Här kan vem som helst gratis bli medlem och berätta om det som de tycker är viktigt, synliggöra sin historia och lägga en bit till det stora pusslet. På Platsr finns förutom privatpersoner också organisationer; museer, arkiv och hembygdsföreningar.

Sveriges hembygdsförbund
En källa att komma i kontakt med lokala föreningar.

Wiki Rötter
"Släktforskarnas encyklopedi" - bra ställe att hitta förklaringar till gamla ord och begrepp

Broar till historien - din väg till roligt skolarbete
Här kan man som elev, student eller lärare få tips och hjälp hur man kan genomföra lokala projekt inom historia. Här finns också en del elevarbeten utlagda.

Att arbeta med historiska arkiv
Beata Losman - Förvaltningshistorik

Domboksutgåvor, Sveriges släktforskarförbund