Arkiv och myndigheter

Norden

Arkivverket - Finland

Digitaliserade finska tidningar, tidskrifter, småtryck mm
Digi - Nationalbibliotekets digitaliserade samlingar, tillhandahåller en stor del av sina digitaliserade samlingar fritt tillgängligt För tidningar och tidskrifter oftast från startår t o m 1929. Bland övrigt material finns bl a kartmaterial  från 1500-talet t o m första hälften av 1900-talet.

Digitalarkivet - Arkivverket

Finlands nationalmuseum

National Archives of Iceland

Riksarkivet - Norge

Statens arkiver - Danmark