Sök Böcker & uppslagsverk

E-boksamlingar

Biblioteket har en stor mängd e-böcker vilka är länkade från bibliotekets söktjänst UniSearch. 
Det går också att bläddra i e-bokssamlingarna efter leverantör. 
En av fördelarna med e-böcker är att det är möjligt att söka i hela e-bokens text.

Uppslagsverk

Uppslagsverkens texter ger introduktion till ämnesområden, centrala begrepp inom ämnena och definitioner på begrepp. Utmärkta resurser att börja din informationssökning i.