Citera och referera

Citera och referera

Du skall ange referenser i din text för att läsaren skall veta vilka källor ditt arbete bygger på, och för att de skall kunna hitta de källor som du använt.

Referenshanteringsprogram

För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, så kallade referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser. Du slipper att skriva bibliografier eller referenslistor för hand. Detta sköter referenshanteringsprogrammet. Linköpings universitetsbibliotek erbjuder introduktion och support i Mendeley för studenter och anställda och i EndNote enbart för anställda.