Organisationer

Organisation, vetenskaploga sällskap inom matematikområdet

Organisationer

Ett urval organisationer och sällskap.

En mer fullständig länksamling finns på IMU - Mathematical Societies.

American Mathematical Society (AMS)
Publicerar böcker och tidskrifter, anordnar konferenser, delar ut stipendier. Har verksamhet inriktad mot studenter.
Publicerar referensdatabasen MathSciNet.
Underhåller Mathematics Subject Classifaction (MSC), ett klassfikationssystem anpassat för matematik.

European Mathematical Society (EMIS)
Stöder forskningm inom matematik i Europa. Ca. 60 nationella sällskap inom matematik är medlemmar.
Publicerar böcker och tidskrifter, anordnar konferenser.
Ger information om lediga anställningar.

International Mathematical Union (IMU)
Anordnar sedan 1897 vart 4:e år International Congress of Mathematicians.
Medlemskap på landnivå.

Institut Mittag-Leffler
Ett forskningsinstitut som stöds av Vetenskapsakademin.
Publicerar tidskrifterna Acta Mathematica och Arkiv för matematik.

Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
Publicerar böcker och tidskrifter, anordnar konferenser, delar ut stipendier. Har verksamhet inriktad mot studenter.
Ger information om lediga anställningar.

Svenska matematikersamfundet (SMS)
Har som syfte att "främja matematiken, bl.a. genom att förbättra kontakterna mellan professionella matematiker, såväl nationellt som internationellt, och genom att sprida information om matematikens växande betydelse i samhället".

 

Kontaktbibliotekarie för matematik

Mikael Rosell's picture
Mikael Rosell
Kontakt:
013-282248
Ämnesområden:Teknik

Genvägar