Tidskrifter

Tidskrifter

LiUB:s tidskriftslista
Sök både tryckta och elektroniska tidskrifter och bokserier inom alla ämnesområden.
Till söksidan

 

Ulrichsweb : global serials directory
Databas som innehåller uppgifter om tidskrifter av alla slags. Ger bl.a. besked om innehållet i en tidskrift är vetenskapligt granskad (peer-reviewed).
Den innehåller över 13 000 titlar inom ämnesområdet matematik.
Webbplatsen för Ulrichsweb

 

Internationella vetenskapliga tidskrifter
Tidskrifter inom matematik och tillämpad matematik med högst Impact Factor enligt Journal citation reports (JCR) 2016.

 • Acta numerica (6.250)
 • SIAM review (4.897)
 • Journal of the American Mathematical Society (4.692)
 • Complexity (4.621)
 • Nonlinear hybrid analysis systems (3.963)
 • Communications on pure and applied mathematics (3.793)
 • International journal of robust and nonlinear control (3.393)
 • ACM transactions on mathematical softeare (3.275)
 • Publications mathématiques de l'IHÉS (3.162)
 • Inventiones mathematicae (2.946)

Svenska/nordiska tidskrifter

 • Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning
  Vid LiUB: Årg. 5(1978)-
  Tidskriftens webbplats -- Artiklar 1980-2009 är fritt tillgängliga i fulltext.
   

EMANI
Fri tillgång till ca. 100 matematiska tidskrifter från olika förlag. Äldre ågångar har digitaliserats. T. ex. Mathematische Annalen 1869-1996.

Kontaktbibliotekarie för matematik

Mikael Rosell's picture
Mikael Rosell
Kontakt:
013-282248
Ämnesområden:Teknik

Genvägar