Matematik: Startsida

Informationssökningsresurser för matematik och matematisk statistik

Viktiga resurser

Informationsresurser

Databaser

 • MathSciNet
  Matematik och dess tillämpningar inom statistik, datavetenskap, optimeringslära, ekonometri, fysik, biologi och angränsande ämnesområden.
  1940-
  MathSciNet Tutorials finns åtta instruktionsfilmer som visar hur man söker.
 • Scopus
  Scopus är en multidisciplinära databas. Den indexerar över 18000 tidskrifter från över 5000 förlag inom framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap från 1966 och framåt.
  1996- [1823- (urval)]
  Läs mer om Scopus
 • Web of Science
  Matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora
  Möjlighet att göra citeringssökningar: Vilka har citerat en viss artikel.
  1986-

Fulltextresurser

Övrigt

 • The European Mathematical Information Service (EMIS)
  Portal för elektroniska matematikresurser i Europa. En del är fritt tillgängliga.
 • Math on the Web
  Länksamling till resurser på webben.
 • MIT OpenCourseWare
  Fri nätbaserade kurser.
 • Wolfram MathWorld
  Artikelsamling på webben. Redigeras av Eric Weisstein som också har skrivet många av artiklarna. En artikel har som regel referenser.
 • Google Scolar 
  I Google Scholar går det att söka efter vetenskaplig litteratur som avhandlingar, böcker, referat och artiklar från vetenskapliga förlag, organisationer, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

Kontaktbibliotekarie för matematik

Thomas Trakell's picture
Thomas Trakell
Kontakt:
013-281939
Ämnesområden:Naturvetenskap, Teknik

Genvägar