Evidensbaserad medicin

Användbara länkar

"Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål." SBU, 2009

Evidensbaserad medicin