Att skriva uppsats

Hitta examensarbeten

Upphovsrätt och plagiat

  Referens- och citeringsteknik

APA:
Guide till referenshantering enligt APA-systemet (Röda Korsets Högskola)
Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek)

 

Harvard:
Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borås