Evidensbaserad vård

Evidensbaserad vård

"Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål." SBU, 2009

Snabblänkar