Hitta examensarbeten

Referenshantering och referensstilar

Ett urval av referens- och citeringsteknik

Harvard
Harvardsystemet - exempelsamling från Umeå universitetsbibliotek
Guide till Harvardsystemet - från Biblioteket, Högskolan i Borås

Referensgenerator - från Queen´s University Belfast

Vancouver
Vancouversystemet - guide från Karolinska institutets bibliotek
Vancouver - Ett sätt att tillämpa Vancouver är att utgå från Authors Guidelines i Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Referensgenerator - från Queen´s University Belfast

Referenshanteringsprogram - bl.a. Zotero och EndNote
 

 

 

 

 

 

Upphovsrätt

Etik och plagiering