Att skriva uppsats, referens- och citeringsteknik

Hitta examensarbeten

Referenshantering och referensstilar

Ett urval av referens- och citeringsteknik

Harvard
Harvardsystemet  - en kortare vägledning baserad på en variant använd vid Högskolan i Skövde
Harvardsystemet - exempelsamling från Umeå universitetsbibliotek
Referensgenerator - från Queen´s University Belfast

NLM Style Guide
Citing Medicine - The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers, 2nd Edition 2007

Vancouver
Vancouver - Ett sätt att tillämpa Vancouver är att utgå från Authors Guidelines i Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Vancouversystemet - Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.
Vancouversystemet - exempel från NLM.
Vancouversystemet - guide från Karolinska institutets bibliotek
Referensgenerator - från Queen´s University Belfast

Referenshanteringsprogram - bl.a. Mendeley
 

 

 

 

 

 

Upphovsrätt