Sök artiklar i databaser

Hjälpmedel

Lathundar

Lathundar till olika databaser:

  Hur får jag tag på artikeln?

1. LiU Full Text icon 

2. LiUB:s tidskriftslista - tryckta och elektroniska tidskrifter

3. Beställ kopia från annat bibliotek