Etik, upphovsrätt och plagiat

Etik, upphovsrätt och plagiat

Etik

Codex regler och riktlinjer för forskning (Uppsala universitet)
Vetenskapsrådet etiksida

Upphovsrätt

Kungliga biblioteket har sammanställt en broschyr om upphovsrättslagen (gäller fr o m 1 juli 2005)
 

Plagiat

Refero - Antiplagieringsguiden producerad av biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet.

Linköpings universitet är anslutet till Urkund.se

Urkunds plagiathandbok

NoPlagiat: självstudieguide för att undvika plagiering