Att skriva uppsats

Att skriva uppsats i Litteraturvetenskap

PM för uppsatsförfattare och opponenter finns på ämnet Litteraturvetenskaps hemsida under "övrigt"

DiVA

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 34 lärosäten.

Fjärrlån

Behöver du låna in litteratur från något annat bibliotek?
Här finns mer information!

Citera och referera

För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, så kallade referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser. Du slipper att skriva bibliografier eller referenslistor för hand. Detta sköter referenshanteringsprogrammet.
På sidan Referenshantering och referensstilar kan du läsa mer om de referenshanteringsprogram du som som student eller forskare vid Linköpings universitet har tillgång till.