Barn- och ungdomslitteratur

Barn- och ungdomslitteratur

Svenska barnboksinstitutet

BULB - Barn- och ungdomslitteraturbibliografin
BULB är en deldatabas i Libris med referenser till böcker och artiklar som handlar om barn- och ungdomslitteratur, barns läsning, litteraturpedagogik m.m. Den produceras av Svenska barnboksinstitutet.