Databaser, e-böcker mm

Databaser

E-böcker

Ebrary
e-böcker inom alla ämnesområden.

Contemporary novelists
Biografi, bibliografi

Contemporary poets

CLC och Samlaren i elektronisk form

C.L.C Contemporary literary criticism
Contemporary Literary Criticism samlar essäer och kritik om modern litteratur.
I elektronisk form 1995- (tidgare årgångar finns i tryckt form. Hylla REF 800 i Vallabiblioteket)

Samlaren - Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur
Äldsta svenska tidskriften i litteraturvetenskap. Utkommer som årsbok med en recensionsavdelning och en uppsatsavdelning
Här finns tillgång till vol.91(1970) - vol.138(2017) i digitaliserad form.
Samlaren finns också i tryckta utgåvor från och med årgång1(1880) och framåt: Hylla REF 839.7 i Vallabiblioteket.

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft.

BDSL Online

- der Onlineversion der Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft.

BDSL Online wird von der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main als Sondersammelgebietsbibliothek für Germanistik erstellt. Sie ist die wichtigste bibliographische Informationsquelle für Germanisten mit dem Schwerpunkt Literaturwissenschaft.    

DiVA

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 34 lärosäten.

Ordböcker

Svenska Akademiens ordbok (SAOB)
Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar. På Internet sedan 1997.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)
Svenska Akademiens ordlista (13 upplagan 2006).

Google Scholar

Google Scholar Search