Evidensbaserad medicin (EBM)

Databaser relevanta för EBM

Riktlinjer och vårdprogram

Organisationer och myndigheter som arbetar med EBM

Vad är EBM?

"Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål." Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)